My Music
Download five MP3 samples of my music:

My Own Paradise - Cobra (1994)
 

Psyche - Wen Bin & Xiaofang (2000)
 

Kong Yuan - Dou Wei, Wen Bin, Xiaofang (2002)
 

Shang Guan Ju - Dou Wei, Wen Bin, Xiaofang (2002)
 

Aie Pas Compliquer - Mitabe (2003)
 

About the Muliang Wen Wang CD, listen to a 45min-contribution of "China Radio International":
CRI - Nov 10 2003 
 


Last update: January 06, 2009

BACK